GRATIS VERZENDING VANAF € 59

365 DAGEN RETOURBELEID

ONTVANG 5 € KORTING

SNELLE LEVERING MET BUDBEE

Producten
Overige

KERSTKALENDER - Wat vindt u achter deur nummer 4?

Contact & openingstijdenVolg uw pakketVerzendingRetouren en reclamatiesMeld de retourzending of claim aanAlgemene voorwaardenPrivacybeleidCookiesVeelgestelde vragen

Privacybeleid

Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw interesse in onze online-shop. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy. Hieronder vindt u uitvoerige informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Toegangsgegevens en hosting

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoek (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt.

De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij

In het kader van verwerking in opdracht van ons levert een derde partij namens ons diensten ten behoeve van de hosting en weergave van de website. Alle gegevens die in het kader van het gebruik van deze website of op de daarvoor bedoelde formulieren in de onlineshop, zoals hieronder aangegeven, worden verzameld, worden op zijn servers verwerkt. Een verwerking op andere servers vindt uitsluitend plaats op de hier uitgelegde manier.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en -verwerking ter uitvoering van de overeenkomst

Wij verzamelen persoonsgegevens als u ons deze in het kader van uw bestelling of als u met ons contact opneemt (bijv. via een contactformulier of mail) aan ons doorgeeft. Verplichte velden worden als zodanig gemarkeerd, omdat wij in dergelijke gevallen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk voor de verwerking van het contact en u zonder het opgeven ervan de bestelling niet kunt voltooien of het contactformulier niet kunt versturen. Welke gegevens precies worden verzameld, is in het respectieve formulier zichtbaar. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor de afwikkeling van de overeenkomst en de verwerking van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na afloop van alle van toepassing zijnde belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en  waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Doorgifte van gegevens

Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst geven wij uw gegevens  door aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen. Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die u in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover u daar een account aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Doorgifte van gegevens aan verzendbedrijven

Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming voor heeft verleend, geven wij op basis hiervan uw e-mailadres en telefoonnummer aan het uitgekozen verzendbedrijf door, zodat dit vóór de bezorging ten behoeve van de aankondiging dan wel het afspreken van de levering met u contact kan opnemen.

Deze toestemming kan op elk moment door middel van een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of rechtstreeks bij het verzendbedrijf onder het hieronder vermelde contactadres worden herroepen. Na het herroepen verwijderen wij uw hiertoe opgegeven gegevens, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u middels deze verklaring informeren.

Deutsche Post AG
Charles-de-Gaulle-Str. 20
53113 Bonn, Duitsland

4. E-mail nieuwsbrief

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de hiervoor noodzakelijke of afzonderlijk door u ingevoerde gegevens zodat wij u op basis van uw toestemming regelmatig onze nieuwsbrief toe kunnen sturen.

Het afmelden voor de nieuwsbrief is op elk gewenst moment mogelijk en kan geschieden door een bericht via de hieronder aangegeven contactmogelijkheid of via een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief. Na de afmelding verwijderen wij uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een verder gebruik van uw gegevens of wij ons een verdergaande verwerking van de gegevens voorbehouden, mits wettelijk toegestaan, en waarover wij u in deze verklaring informeren.

De nieuwsbrief wordt in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf verzonden, aan welk bedrijf wij daarom uw e-mailadres doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

5. Gegevensverwerking bij de uitvoering van de betaling

Kredietwaardigheidsbeoordeling

Als wij bij vooruitlevering een risico nemen, bijv. bij aankoop op rekening, is het voor het afsluiten van de overeenkomst noodzakelijk om door een hierin gespecialiseerde dienstverlener (kredietinformatiebureau) uw identiteit te laten verifiëren en uw kredietwaardigheid te laten beoordelen. Met dit doel geven wij uw persoonlijke gegevens in verband met een beoordeling van de kredietwaardigheid door aan het/de volgende bedrijf/bedrijven:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Duitsland

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Duitsland

arvato infoscore GmbH
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden
Duitsland

Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18
22761 Hamburg
Duitsland

Hierbij worden de passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen te waarborgen,in aanmerking genomen. U hebt de mogelijkheid om door middel van het opnemen van contact via een van de hieronder aangegeven contactmogelijkheden uw standpunt toe te lichten en de beslissing aan te vechten.

Identiteitsverificatie en beoordeling van de kredietwaardigheid door Klarna betaaldiensten

Als u kiest voor Klarna betaaldiensten verzoeken wij u om toestemming voor het doorgeven aan Klarna van de nodige gegevens voor de afwikkeling van de betaling en de uitvoering van een identiteitsverificatie en een beoordeling van de kredietwaardigheid.  In Duitsland kunnen voor de identiteitsverificatie en de beoordeling van de kredietwaardigheid de in de privacyverklaring van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus worden ingezet.

De ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling gebruikt Klarna voor een afgewogen besluit over de basis, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst.

U kunt uw toestemming op elk moment door middel van een bericht via de onderstaande contactgegevens herroepen. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betaalopties niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van uw persoonsgegevens op elk moment door middel van een bericht aan Klarna intrekken.

6. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

Ten behoeve van het zichtbaar aanbrengen van het keurmerk Trusted Shops en de verzamelde beoordelingen, alsmede het aanbod aan klanten om lid te worden van Trusted Shops, is op deze website de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.

Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.
Bij elke klik op de Trustbadge slaat de server automatisch een zogenaamd server-logfile op, dat uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. Deze toegangsgegevens worden niet geanalyseerd en uiterlijk zeven dagen na afloop van uw bezoek aan de website automatisch overschreven.
Andere persoonsgegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven, voor zover u na afloop van een bestelling heeft gekozen voor het gebruik van Trusted Shops-producten of al geregistreerd staat voor het gebruik daarvan. In dit geval geldt de tussen u en Trusted Shops gesloten overeenkomst.

7. Cookies en webanalyse

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te kunnen tonen of ten behoeve van marktonderzoek maken wij op verschillende websites gebruik van zogenaamde cookies. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparatuur wordt opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur achter en geven ons de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek weer te herkennen (persistente cookies). De duur van de opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk kunt beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel uitsluiten. Elke browser is anders voor wat betreft het beheren van de cookie-instellingen. Dit staat beschreven in het hulpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Dit menu vindt u in uw respectievelijke browser onder de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari™: https://support.apple.com/guide/safari/sfri11471/mac/localeselector

Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop?redirectslug=cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren&redirectlocale=nl

Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Deze website gebruikt in het kader van de aanwending van Google Analytics (zie onder) ook het zogenaamde DoubleClick-cookie, dat het herkennen van uw browser bij een bezoek aan andere websites mogelijk maakt. De door het cookie automatisch gegenereerde informatie over het bezoek aan deze website wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google gebruikt deze informatie voor het opmaken van rapporten over de websiteactiviteiten en om andere, met het gebruik van de website samenhangende, diensten te leveren. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website. Ook geeft Google deze informatie eventueel door aan derden, voor zover dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google Double Click is een dienst van Google LLC. (www.google.nl). Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt een DoubleClick-cookie via deze link deactiveren. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het installeren van cookies en afzonderlijk beslissen of u ze wilt accepteren of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in zijn geheel wilt uitsluiten. Bij het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor de analyse van het websitebezoek

Voor de analyse van het websitebezoek maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een websiteanalyse-dienst van Google LLC (www.google.nl). Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van een geoptimaliseerde weergave van ons aanbod.  Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website  mogelijk maken, zoals bijv. cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij door de activering van de IP-anonimisering op deze website vóór de doorgifte binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven geanonimiseerde IP-adres wordt in beginsel niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Google LLC is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op basis van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatstgenoemde voor bedrijven die onder het Privacy Shield zijn gecertificeerd, een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld. 

U kunt de registratie en verwerking door Google van de door het cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende gegevens (incl. Uw IP-adres) aan Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser-plugin kunt u op deze link klikken, om de registratie door Google Analytics op deze website voor de toekomst te verhinderen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparatuur geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken.

Gebruik van Application Insights (Azure)

Deze website maakt gebruik van Application Insights, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Microsoft, Inc. ("Microsoft"). Application Insights maakt gebruik van "cookies", om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), wordt verzonden naar en opgeslagen door Microsoft op servers in de VS. Microsoft zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten samen te stellen over de website-activiteit voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Microsoft kan deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk vereist is, of in het geval dat derden de informatie namens Microsoft verwerken.

Pinterest:

Op onze website gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-4904, VS ("Pinterest"). Als u een website opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in verzendt protocolgegevens naar de Pinterest-servers in de VS Deze protocolgegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte website, die ook deze plug-in bevat, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van de zoekopdracht, uw manier om Pinterest te gebruiken, evenals cookies.

Lees voor meer informatie over doel, omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw respectieve rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, het Pinterest Privacybeleid: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

Gebruik van andere soorten cookies:

Nordic Nest AB maakt gebruik van strikt noodzakelijke, analytische, functionele en targeting-cookies. Hier vindt u een overzicht van de soorten cookies die we gebruiken, evenals hun functies voor ons.

Strikt noodzakelijke cookies:

Cookie: Azure

Doel: Het bewaren van alle inhoud op onze website, zoals tekst, afbeeldingen en scripts. Deze gegevensopslag gebeurt via een zogenaamd content delivery-netwerk, dat gebruikersgemak voor bezoekers over de hele wereld optimaliseert. Lees hier het privacybeleid van Azure.

Cookie: Pingdom AB

Doel: Het controleren van de laadtijd van pagina's en uptime van de services. Genoemde gegevens bevatten geen informatie m.b.t. gebruikersidentificatie. Lees hier het privacybeleid van Pingdom.

Targeting cookies:

Cookie: Peerius (EPiServer)

Doel: Het bijhouden van activiteiten van bezoekers op de site, om ons te helpen de meest relevante productaanbevelingen te doen, op basis van producten die zij eerder hebben bekeken/gekocht en de categorieën waarin zij eerder interesse hebben getoond. Lees hier het privacybeleid van EPiServer.

Cookie: Awin / Zanox

Doel: Het naleven van de overeenkomsten uit ons partnerprogramma. Door advertenties te plaatsen op de websites van onze affiliate partners, bevorderen we de promotie van onze website. Wanneer bezoekers vervolgens via één van deze advertenties een aankoop doen, ontvangen deze partners een commissie. Lees hier het privacybeleid van Awin.

Cookie: Criteo

Doel: Het weergeven van online advertentiebanners nadat bezoekers onze website hebben bezocht. De inhoud van deze gepersonaliseerde banners wordt gegenereerd op basis van het klikgedrag op onze website. Indien gewenst kunnen bezoekers hun aankopen op een later tijdstip afronden. Lees hier het privacybeleid van Criteo.

Cookie: Facebook Pixel

Op onze website gebruiken we de zogenaamde Facebook Pixel van het sociale netwerk Facebook, dat door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of indien u woonachtig bent in de EU, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland wordt geëxploiteerd (“Facebook”). Deze functie wordt gebruikt om interesse-gerelateerde advertenties (“Facebook-Ads") te presenteren aan bezoekers van onze website als onderdeel van hun bezoek aan het sociale netwerk van Facebook. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat onze Facebook-Ads overeenkomen met de potentiële interesses van de gebruikers en niet als hinderlijk of storend worden ervaren. Bovendien kunnen wij met behulp van de Facebook Pixel de effectiviteit van de Facebook-Ads evalueren voor statistische doeleinden en marketingdoeleinden, aangezien we achteraf kunnen bepalen hoeveel gebruikers op een Facebook-Ad klikken. De Facebook Pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze website bezoekt en kan een zogenaamd cookie op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt bij Facebook of Facebook bezoekt terwijl u ingelogd bent, wijst Facebook deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. De over u verzamelde gegevens maken het ons niet mogelijk om conclusies te trekken over uw identiteit als gebruiker. De verzameling en verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het privacybeleid van Facebook. Verdere informatie vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy. U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door Facebook Pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor kunt u de door Facebook ingerichte pagina openen (zie daar de instellingen voor op gebruik gebaseerde reclame), wanneer u bij Facebook ingelogd bent: https://www.facebook.com/settings. De instellingen zijn niet platformafhankelijk, d.w.z. dat zij voor alle apparaten zoals pc's of mobiele apparaten gelden. Bovendien kunt u op de volgende link klikken on te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld wanneer u deze website met uw gekozen browser bezoekt: Facebook Pixel deactiveren.

Cookie: TikTok Pixel
Gebruik: De TikTok Pixel wordt gebruikt om anonieme gegevens van de bezoekers van onze website te verzamelen met als doel gericht advertenties van TikTok's advertentienetwerk te versturen en om anonieme informatie over aankopen op onze website te verzamelen.

Cookie: Google Remarketing Tag: Op onze website worden met technologieën van Google (Google Remarketing Tag), een dienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, voor marketingdoeleinden gegevens verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruiksprofielen opgesteld en in cookies opgeslagen worden. Derden, met inbegrip van Google, tonen advertenties op websites. Daarbij gebruiken derden, met inbegrip van Google, in het kader van de functie Remarketing Tag cookies om advertenties te tonen op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website. De gegevens die via de functie Remarketing Tag zijn verzameld, worden zonder uw toestemming niet gebruikt om u als bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van het geanonimiseerde gebruiksprofiel. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door naar de pagina https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated te gaan en op de knop 'opt out' te drukken. Ook kunt u naar de deactiveringspagina van de netwerkadverteerders gaan: https://optout.networkadvertising.org/?c=1. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google is gecertificeerd volgens 'Privacy Shield', de Amerikaans-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming.

Cookie: Triggerbee

Triggerbee wordt gebruikt om gegevens over klantgedrag te verzamelen om u als klant relevantere inhoud op onze site aan te bieden. Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website, wordt uw e-mailadres opgeslagen door Triggerbee en doorgestuurd naar Voyado in overeenstemming met ons privacybeleid. Triggerbee slaat ook uw keuzes op met betrekking tot uw toestemming voor ons cookiebeleid.

Functionele cookies:

Cookie: Google Optimize

Doel: Het uitvoeren van split-tests (A/B-tests) op onze website om de bruikbaarheid en effectiviteit van de site te verbeteren. Google Optimize gebruikt cookies om bezoekers anoniem te identificeren, om hen gedurende hun bezoek dezelfde variant te tonen en zo per variant statistieken en prestaties te verzamelen. Lees hier het privacybeleid van Google Optimize.

Cookie: Hotjar

Doel: Het verbeteren van de gebruikerservaring van onze website. Hotjar verzamelt anonieme gebruiksinformatie van onze website, inclusief de pagina’s die door bezoekers worden bezocht. Hotjar verzamelt geen ingezonden formulieren of persoonlijke informatie. Lees hier het privacybeleid van Hotjar.

8. Reclame via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing

Via Google Adwords maken wij voor deze website reclame, zowel in de Google zoekresultaten als op de websites van derden. Daarbij wordt bij het bezoek aan onze website het zgn. remarketingcookie van Google geplaatst, dat automatisch via een cookie-ID onder pseudoniem op basis van de door u bezochte websites een op uw belangstelling gebaseerde reclame mogelijk maakt. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang van het optimaal in de markt zetten van onze website.

Een verdergaande verwerking van gegevens vindt alleen plaats ingeval u tegenover Google toestemming hebt gegeven voor het koppelen van uw website- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en het personaliseren van advertenties, die u online te zien krijgt, op basis van informatie uit uw Google-account afkomstig is. Als u in dat geval tijdens het bezoek op onze website ingelogd bent bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google-Analyticsgegevens, om doelgroeplijsten voor apparaatoverschrijdende remarketing aan te maken en te definiëren. Ten behoeve daarvan worden uw persoonsgegevens van Google tijdelijk aan gegevens van Google Analytics gekoppeld, zodat doelgroepen kunnen worden aangemaakt.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.nl). Google LLC is met hoofdkantoor gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. U kunt een recent certificaat hier bekijken. Op grond van dit verdrag tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste voor onder het Privacy Shield gecertificeerde bedrijven een voldoende niveau van gegevensbescherming vastgesteld.

U kunt het remarketing-Cookie via deze link deactiveren. Verder kunt u bij de Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en uw instellingen in dat kader aanpassen.

9. Social media plugins

Gebruik van sociale plugins van Facebook, Google, Instagram, Pinterest met gebruikmaking van de “2-klik-oplossing“

Op onze website worden zogenaamde social plugins (“plugins”) van sociale netwerken gebruikt.

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoek aan onze website te verhogen, zijn de plugins door middel van een zogenaamde “2-klik-oplossing” in de website geïntegreerd. Deze integratie waarborgt dat bij het opvragen van een pagina van onze website die dergelijke plugins bevat, nog geen verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk wordt gemaakt. Pas als u de plugin activeert, maakt uw browser rechtstreeks  verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk.

De inhoud van de betreffende plugin wordt dan door de bijbehorende aanbieder rechtstreeks naar uw browser gestuurd en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plugin ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft opgevraagd, ook als u geen profiel bij de overeenkomstige aanbieder heeft of daar op dat moment niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende aanbieder (mogelijk in de VS) doorgegeven en daar opgeslagen. Als er interactie is tussen u en de plugin, bijv. omdat u op de ‘vind ik leuk’ of ‘delen’-button klikt, wordt deze informatie eveneens rechtstreeks aan een server van de aanbieders doorgeeft en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien in het sociale netwerk openbaar gemaakt en daar aan uw contacten getoond.

Doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders, alsmede een contactmogelijkheid en uw overeenkomstige rechten en instellingsopties ter bescherming van uw privacy vindt u in de toelichting op de gegevensbescherming van de aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

U hebt recht op kosteloze informatie over de bij ons met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens, evenals in voorkomend geval recht op rectificatie, beperking van de verwerking, op overdraagbaarheid of wissing van de gegevens.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming

Bank Bergström Stämpelvägen 3 39470 Kalmar, Zweden +46 (0) 480 44 99 20 data@nordicnest.nl

Bovendien hebt u het recht bezwaar te maken bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen.  Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

Nordic Nest gebruikt cookies om u een betere en veiligere klantervaring te bieden, om content en advertenties te personaliseren en om het verkeer op de website te analyseren. We kunnen ook informatie over uw gebruik van de website delen met onze partners voor sociale media, marketing en analytics. U bevestigt dat u ons cookiebeleid heeft gelezen en akkoord gaat met ons gebruik van cookies door op "Accepteren en sluiten" te klikken.

Lees meer