GRATIS VERZENDING VANAF € 69

30 DAGEN RETOURBELEID

WORD LID - KRIJG 5 € KORTING

SNELLE LEVERING MET BUDBEE

Producten
Overige
Mijn pagina's/Lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschapsvoorwaarden

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van The Nest wordt alleen aangeboden aan personen ouder dan 16 jaar. Het lid wordt lid als privépersoon. Op verzoek van het winkelpersoneel zijn leden verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. U kunt uw lidmaatschap te allen tijde opzeggen. Door lid te worden van The Nest ga je akkoord met deze voorwaarden.

Punten

U verzamelt punten op al uw aankopen (met uitzondering van cadeaubonnen). Als u een product terugstuurt, worden uw gespaarde punten in mindering gebracht op het product in kwestie. Wanneer u een bestelling retourneert die met een bonuscheque is betaald, wordt de gebruikte bonuscheque niet terugbetaald.

Gegevens die we over u verwerken

Als gevolg van uw lidmaatschap van The Nest verwerkt Nordic Nest persoonsgegevens van u. De gegevens over u die wij verwerken zijn: naam, adres, e-mail, mobiele telefoonnummer en inloggegevens. Om u betere service en aanbiedingen te kunnen geven, verwerken wij ook uw aankoopgeschiedenis. Onze wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst over het lidmaatschap van The Nest. Als de gegevens niet worden opgegeven, kunnen onze verplichtingen niet worden uitgevoerd en zijn we dus genoodzaakt om u het lidmaatschap te ontzeggen.

Hoe we de gegevens verzamelen

The Nest verzamelt hoofdzakelijk informatie rechtstreeks van u als klant, maar om een goede klant- en registerzorg te behouden, kan The Nest de persoonsgegevens aanvullen door informatie te verkrijgen uit particuliere en openbare registers, zoals het bijwerken van adresgegevens met behulp van het persoons- en adresregister van de staat.

Waarom we de gegevens verzamelen

Het doel van de verwerking is het verzamelen van informatie over aankopen als basis voor aanbiedingen en kortingen en marketing van zowel algemene als gerichte aard.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en zo lang als de wettelijke bewaartermijnen voorschrijven. Wanneer wij uw gegevens opslaan voor andere doeleinden dan onze contractuele verplichtingen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de vereisten inzake antiwitwaspraktijken, boekhouding en wettelijk vereist kapitaal, bewaren wij de gegevens alleen zo lang als nodig en/of wettelijk vereist is voor het respectieve doel.

Met wie kunnen wij uw informatie delen?

Wij kunnen uw gegevens als volgt overdragen aan of delen met geselecteerde derde partijen. Wij nemen alle redelijke wettelijke, technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en met een passend beschermingsniveau worden behandeld wanneer ze worden overgedragen aan of gedeeld met deze geselecteerde derde partijen.

Logistiek en transportbedrijven

Nordic Nest deelt uw persoonsgegevens met logistiek en transportbedrijven voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover u.

Leveranciers en toeleveranciers.

Nordic Nest kan uw persoonsgegevens delen met leveranciers of toeleveranciers voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen tegenover u en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Betaalpartners, kredietinformatiebureaus en soortgelijke instanties.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met kredietinformatiebureaus en soortgelijke diensten, om uw kredietwaardigheid te beoordelen wanneer u een van de door ons aangeboden betaalmethoden aanvraagt, en om uw identiteit en adres te bevestigen.

Overheden

Nordic Nest kan noodzakelijke informatie overhandigen aan autoriteiten zoals de politie, de Zweedse belastingdienst of andere autoriteiten indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u ons daartoe gemachtigd hebt. Een voorbeeld van een wettelijke verplichting om informatie te verstrekken is voor maatregelen tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Afstoting

Nordic Nest kan uw informatie delen met derde partijen:

  • In het geval dat Nordic Nest een bedrijf of activa verkoopt of koopt, kan Nordic Nest uw persoonsgegevens bekendmaken aan een potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
  • Indien Nordic Nest of een aanzienlijk deel van de activa van Nordic Nest wordt overgenomen door een derde partij, kunnen de persoonsgegevens van de klanten van Nordic Nest worden gedeeld.

Wat we NIET doen met uw gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derde partijen verkopen, tenzij wij daarvoor uw toestemming hebben.

Waar uw gegevens worden verwerkt

Uw persoonsgegevens worden binnen de EU/EES verwerkt en al onze eigen IT-systemen bevinden zich binnen de EU/EES.

Bescherming van gegevens

De behandeling van persoonsgegevens is onderworpen aan een hoog niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid. Wij besteden bijzondere aandacht aan de informatiebeveiliging van uw gegevens om te voorkomen, te ontmoedigen en op te sporen dat deze aan derde partijen worden bekendgemaakt of verloren gaan. Alleen medewerkers die een specifieke taak moeten uitvoeren (bijv. kassabehandeling of klantenservice) hebben toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. De gegevensverwerking wordt systematisch geregistreerd en gecontroleerd. De computers/servers die worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan, staan in een beveiligde omgeving.

Uw rechten

Recht om te weten welke gegevens wij over u verwerken

Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina
önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress. U kunt kosteloos een uittreksel aanvragen en daarbij duidelijk aangeven welke informatie u wenst te ontvangen. Het schriftelijke verzoek moet worden gericht aan de onderstaande contactgegevens. Wij zullen binnen een maand op uw verzoek reageren. Om ervoor te zorgen dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd, sturen wij het uittreksel uit het register naar het adres van uw bevolkingsregister.

Recht op correctie, beperking of verwijdering van gegevens

Als u onjuiste gegevens over u ontdekt, hebt u het recht om correctie te vragen. U hebt ook het recht om te vragen dat wij de gegevens die wij over u verwerken wissen. Wanneer uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist, zullen wij degenen aan wie wij de gegevens hebben verstrekt, ervan in kennis stellen dat deze actie heeft plaatsgevonden - behalve in gevallen waarin dit onmogelijk zou blijken of een buitensporig zware inspanning zou vergen. Op uw verzoek zullen wij u ook meedelen aan wie de gegevens zijn verstrekt. U kunt ook verzoeken om een tijdelijke beperking van de verwerking van uw gegevens; als u bijvoorbeeld om rectificatie hebt verzocht, kunt u verzoeken de verwerking te beperken terwijl wij de zaak onderzoeken.

Recht op verplaatsing van gegevens

U hebt het recht om de gegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen en elders te gebruiken. Dit geldt in gevallen waarin u toestemming hebt gegeven voor de verwerking of indien de verwerking voor ons noodzakelijk is om u diensten te verlenen in het kader van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. U hebt echter niet het recht om uw gegevens te verplaatsen als wij deze verwerken op basis van een belangenafweging of een wettelijke verplichting.

Indien u uw bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met Nordic Nest via de gegevens in het correspondentieadres.

Verantwoordelijke voor de verwerking

Nordic Nest AB (Nordic Nest) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
Nordic Nest AB - reg: 556628-1597

Stämpelvägen 3
394 70 Kalmar

Correspondentieadres

Nordic Nest AB
The Nest
Stämpelvägen 3
394 70 Kalmar
E-mailadres: info@nordicnest.se

U kunt ook bellen naar 0480 – 44 99 20.

Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Nordic Nest is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van een gerechtelijk bevel, overheidsactie, oorlogsdaad, staking, blokkade, boycot of andere soortgelijke omstandigheden. Het voorbehoud in het geval van stakingen, blokkades, boycots en uitsluitingen geldt zelfs indien de kaartuitgever zelf dergelijke conflictmaatregelen neemt of ondergaat. Indien Nordic Nest normaal zorgvuldig is geweest, is zij ook in andere gevallen niet verplicht de schade te vergoeden.

Wijziging van de voorwaarden

Nordic Nest kan tarieven en andere voorwaarden wijzigen indien de kostensituatie of wettelijke maatregelen daartoe aanleiding geven. U als lid wordt ten minste één (1) maand voordat ze van kracht worden, via onze website of in de winkel op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. Als wij echter belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken of direct marketing uitvoeren, zullen wij u daarover eerst informeren.

Geldigheidsduur

De lidmaatschapsovereenkomst van Nest is geldig tot nader order of totdat een partij deze opzegt. Nordic Nest behoudt zich het recht voor om uw lidmaatschap te annuleren in geval van misbruik. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Nordic Nest volgens bovenstaande gegevens.

Krijg € 5 korting op je volgende aankoop! En verzamel punten op je aankopen als lid van onze klantenclub.

Nordic Nest AB (EU-BTW-Nummer: SE556628159701) Stämpelvägen 3, SE-394 70 Kalmar, ZWEDEN email: info@nordicnest.nl tel. 020 890 88 82
© 2002 - 2024 Copyright Nordic Nest AB